Policy gällande avliden klubbmedlem.

 

När en klubbmedlem avlider, kan klubben sända en gåva till minne av den avlidne. Beloppet bör ej vara större än medlemsavgiften och sätts i första hand in på ett välgörenhetskonto, som t ex Cancerfonden. Minnesgåvan aktualiseras av styrelsemedlem, medlem eller familj/vänner till den avlidne, så att kassören kan genomföra utbetalningen.

 

Styrelsen Kalmar Båtklubb 2017-11-06

 

www.lindsdalsbygg.se • 0480-860 56

Kalmar Båtklubb

"För ett roligare båtliv"