Sponsorer

Uppdaterat 2018-03-08

Sponsorer som annonserar på vår hemsida har även sin annons med i varje digitalt nyhetsbrev. Detta går ut ca 8 gånger per år till medlemmarna. Loggan finns även med i den årliga pappersupplagan av vår klubb-bulletin.

 

Sponsor kan även vara medlem i klubben. (Se Medlemskap).

 

Sponsor är inte automatiskt medlem, men stöttar klubben genom annonsköp, ekonomiskt eller på annat sätt t ex genom tjänster.

 

Vi tar tacksamt emot nya sponsorer, som vill vara med och stötta KBK. Ta kontakt med ordföranden.

 

Styrelsen Kalmar Båtklubb

 

Kalmar Båtklubb

"För ett roligare båtliv"