Postadress: Kalmar Båtklubb, c/o Kent Olofsson

Bergauddsvägen 2B, 393 59 Kalmar

Klubbstugan finns på Kullö. Se karta under fliken Festlokal.

Gamla Varvet är vår uthamn och finns på södra delen av Revsudden WGS84 56°45'48.8"N 16°26'47.5"E

kalmarbatklubb@gmail.com   •   www.kalmarbatklubb.se

Swish  123 026 28 08  •  Bankgiro  544-8006  •  Org.nr. 8324006504

Ordförande:

 

Vice ordförande/kassör:

 

Sekreterare:

 

Ledamot:

 

Ledamot:

 

Suppleant:

 

Suppleant:

 

 

Revisorer:

 

 

Festkommité:

 

 

 

Stugvärd/uthyrning:

 

 

 

Underhållssamordnare:

Varvet:

 

 

 

KUllö

 

Valberedning:

 

Redaktör hemsida

 

Kranförare:

Christer Jennemyr •  070-553 63 02

christer.jennemyr@gmail.com

Kent Olofsson • 072-307 00 49

kentaolofsson@gmail.com

Olof Jernold • 076-144 40 67

ojernold@hotmail.com

Mattias Håkansson • 072-232 80 04

mattias.hak@gmail.com

Margareta Karlsson

 

Karin Ohlsén

 

Mats Tegman • 076-839 36 02

matstegman53@gmail.com

Anders Walther • 070 604 39 89

anders.walther@haugen-gruppen.se

Mattias Larsson • 076 627 00 70

lights2348@me.com

 

Lena Tegman • 070-208 09 23

lenategman@hotmail.com

Robert William • 076-164 44 20

robert_d_william@yahoo.se

Christer Jennemyr • 070-553 63 02

christer.jennemyr@gmail.com

Lars Pettersson • 070-270 32 67

lars.petersson40@yahoo.com

Mattias Håkansson • 072 232 80 04

Georg Karlsson • 070-715 60 01

Hans Mikkelsen • 070-685 45 95

Mattias Larsson • 076 627 00 70

Robert William • 076-164 44 20

Peter Nilsson • 072-051 22 22

 

Roland Kihl • 070-594 00 78

Peter Nilsson • 072-051 22 22

Thomas Jeansson • 070-341 01 33

thomas@ftj.se

Klicka här!