Kalmar Båtklubb

"För ett roligare båtliv"

Foto: Ambjörn Johansson

 

Som medlem är Du välkommen att ta del av styrelsens arbete.

Samtliga protokoll från styrelsens möten finns tillgängliga i klubbstugan.

Vill Du få dem via e-post så skicka ett e-post till:

christer.jennemyr@gmail.com