Medlemskap i Kalmar Båtklubb.

Uppdaterat 2022-11-14


Medlemsavgifter:

Enskild medlem 350 kr per år.

Familjemedlemskap 400 kr per familj. Skrivna på samma adress.

Stödmedlem 150 kr per år. Stödmedlem är tidigare fullvärdig medlem.

Hedersmedlem, som i en följd av år befrämjat klubbens intressen och/eller dess utveckling, kan utses av styrelsen.

Sponsor är inte automatiskt medlem, men stöttar klubben genom annonsköp, ekonomiskt eller på annat sätt t ex genom tjänster.

Sponsor kan även vara medlem i KBK.

Ny medlem kan hyra klubbstugan till medlemspris en gång per år efter sex månaders medlemskap och/eller deltagande i klubbens aktiviteter, som t ex städningar och festligheter.


I medlemskapet ingår:

Tidningen Båtliv

Rabatt på din båtförsäkring i Svenska Sjö

Tillgång till KBK:s uthamn Gamla Varvet

KBK Digitala nyhetsbrev flera gånger per år.

Tillgång till bl a medlemsregister i Bas, SBU:s dataprogram.


Nya medlemmar, adressändring och anmälan av

epost-adress kontaktar: Kent Olofsson

kentaolofsson@gmail.com


Välkommen till en mycket trevlig båtklubb med många gemensamma aktiviteter;

för ett roligare båtliv!