Aktuellt

Kallelse till årsmöte i Kalmar Båtklubb.

Årsmöte i Kalmar Båtklubb äger rum lördagen den 11 november 2023 kl 18.00 i klubbstugan på Kullö.

Efter årsmötet inbjuds till subventionerad festmåltid, kaffe med tårta och fin samvaro tillsammans med glada klubbmedlemmar. Anmälan ska vara Lena tillhanda senast söndagen den 5 november. Kostnad för maten är 150 kr, som betalas via Swish 123 026 28 08 eller bg 544-8006 med texten årsmöte. Medtag egen dryck. Om du endast vill närvara vid årsmötet behövs ingen anmälan.
Lena Tegman 070 208 09 23  lenategman@hotmail.com
Kallelse med dagordning och övriga handlingar skickas till medlemmars mejl under vecka 43

Styrelsen Kalmar Båtklubb.


2023-10-08

Två utbildade mätförättare 

Kalmar Båtklubb har tagit viktiga steg för att säkerställa att båtarnas bottenfärger uppfyller miljökraven. Att ha två utbildade personer för att utföra XRF-mätningar är ett bra sätt att kontrollera och övervaka halten av metaller som tenn, koppar, zink och bly i båtarnas bottenfärger. Genom att mäta och följa upp dessa värden kan klubben säkerställa att båtarnas bottenfärger inte överskrider de maximala värden som fastställts av kommunens miljöavdelningen.

Detta är ett viktigt steg för att skydda och bevara den marina miljön, eftersom överskott av dessa metaller kan ha skadliga effekter på ekosystemet. Genom att följa de fastställda gränsvärdena kan klubben bidra till att minska miljöpåverkan och bevara vattenkvaliteten i området.

Det är också viktigt att fortsätta samarbeta med miljöavdelningen och följa eventuella uppdaterade riktlinjer eller regler för maximala metaller i båtbottenfärger som kan införas i framtiden. På så sätt kan Kalmar Båtklubb fortsätta att vara en föregångare när det gäller miljövänliga båtbottenfärger och bevarandet av den marina miljön.


Mätförättare är:

Pelle Hallström & Thomas Mattson

xrf@kalmarbatklubb.se

Läs mer 


Motion till årsmötet 11 november

Enligt våra uppdaterade stadgar ska motion ha inkommit till styrelsen senast 15 september. Gnugga idé- och geniknölarna och skriv. Här finns tips hur man kan skriva.

Så här står det i våra stadgar:

7.3 Förslag till dagordningspunkt eller motion.
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmöte, skall senast den 15 september skriftligen lämna sitt förslag eller motion till styrelsen. Förslag eller motion till annat föreningsmöte lämnas skriftligen till styrelsen fyra veckor innan föreningsmötet. Förslaget eller motionen skall även innehålla en motivering till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.


Nödraketer

Har ni nördraketer som bästföredatum har passerat.

Vid kontakt med Polisen så har vi kommit överens om att vi gör en gemensam insamling i klubbben.

Ni som vill lämna in skickar ett mail till thomas@kalmarbatklubb.se

Ange i mailet hur många ni vill lämna in.

Vi kommer sedan bestämma en dag under hösten då vi samlar ihop dom.


Ensamseglare - signalflagga ett (1)

Nyhet från Holländare och Tyskar denna sommar. Om man hissar signal flagga nr1 på akterstaget betyder det att jag ensamseglar och är tacksam för lite hjälp vid tilläggning mm.

Källa: Segelbåtsfix på FB

Om denna flagga flaggas utan flaggan för en båts ursprungsland, tävlar båten troligen i en regatta och denna banner indikerar i vilken klass båten tävlar. Färger eller andra nummer- eller bokstavsflaggor kan också användas.
Om banderollen flaggas tillsammans med ursprungslandets flagga kan det indikera att yachten seglas solo. Detta är en inofficiell men allmänt uppfattad användning. Jag har också sett det användas när en båt hanteras av två eller flera personer men endast en av dem är (fullständigt) kapabel att hantera båten på grund av att de andra ombord är i ålderdom/ung ålder eller har en invaliditet och oförmögen att hjälpa till.

Källa: Redit.Com


Fototävling 

Vem tar bästa bilden med anknytning till båtlivet?

Är det kanske du som bidrar till nya bilder på vår hemsida. 

Tänk på att om det finns personer med på bilden ska de godkänna offentlig publicering.

Skicka till foto@kalmarbatklubb.se

Vinnaren av bästa bilden kommer delges på årsmötet.


Vi har svaret gällande din bottenfärg!

Läs mer

Viktig information till fritidsbåtägare och besökare i Kalmar södra skärgård!

Läs mer


Långtids-EL

Vid behov av långtidsel på uppläggningsplats kontakta

Peter Nilsson, 072-051 22 22.

Ny vädersajt!

http://www.vader.info kan man enkelt jämföra 3 olika

källors väderprognoser.Tipsa om bra båtsajter på internet!

www.upptackbatlivet.se


Har du bra tips om båtlivet, kontakta info@kalmarbatklubb.se