Aktuellt

2024-05-12

Den 18.maj klockan 12.00 är ni varmt välkomna att delta i uppvisningen av fartyget.....LÄNK


2024-04-23

Grusvägarna på  Kullö

Vägarna på Kullö är sladdade nu.

Felanmält källskott utanför sista hangaren. 


Ny hjärtstartare till Kullö levererad, läs mer i kommande nyhetsbrev. 


2024-04-10

Ny  information från Kalmar Kommun

Förtydligande av vad som gäller med spärrfärg på båtbotten   Länk


Länk att ladda upp mätprotokoll och bild på båten  Länk


2024-04-05

Vatten och el på Kullö

Om väderprognoserna håller så kommer vattnet kopplas på till

helgen 13/4. 

Elen är påkopplad redan


2024-03-28

Nu är båtbokningen på Kalmar kommun åter i drift.

Avisering till er e-post eller sms kommer. Sista inbetalningsdag är

sista april. Det kan förekomma annat datum.


2024-03-26


Båtbottenfärg VC17M

Från och med 7 maj 2024 är VC17M belagd med försäljningsförbud och den

8 november i år blir det förbjudet att måla på färgen.

Anledningen är en genomlysning på EU-nivå där alla biocidfärger för

båtbottnar så småningom skall granskas.

Enligt kemikalieinspektionen är det inte bara påverkan i vattnet utan även giftiga ångor och brand farlighet vid transporter mm som orsakar problem.


Bengt Jönsson

Miljöombud

Smålands båtförbund.


2024-04-06 och 07

XRF mätning av båtbotten

Boka i länken 


2024-04-11

Mingelkväll den 11 april.

Jonas Hagström berättar om sin resa till Lofoten.

Boka din plats i länken


2024-03-06

Mingelkvällar i mars och april.

Mars bottenmätning, GSM och elsäkerhet.

April Jonas Hagström om sin resa till Lofoten

Maj Thermoprodukter som berättar om batterier, laddare och navutrustning

Se mer under program


2024-04-06 & 07

Nytt datum satt för båtbotten mätning enligt XRF metoden.

Boka på hemsidan

https://www.kalmarbatklubb.se/milj/bottenm-tning-anm-lan.html

Det går även läs under fliken miljö vad som gäller och vilka färger som är godkända. En del av dom vanligen använda färgerna kan man se slutdatum på.2024-02-15

Mingelkväll

Sjöräddningen är inbjuden som gästtalare.

Vi minglar och äter soppa.

Vi har nått max antal personer som får vistas i klubbstugan.

Ni som anmäler er nu kommer vara på reservlista


2024-01-10

Gällande elen på Kullö

Konstant el kommer att finnas tillgänliga under följande perioder

26 januari till 2 februari

23 februari till 1 mars


2 timmars uttagen är tillgängliga nu.

Dom kommer inte stängas av som det ser ut just nu


EL för 1-2 dagar

Vid behov av 1-2 dagars el på uppläggningsplats kontakta

Peter Nilsson, 072-051 22 22


2023-12-08

Detta gäller från 2025. Men för att säkra din identitet så uppdatera dina uppgifter i BAS på Svenska båtunionens sida.


Obligatoriskt med personnummer vid registrering i BAS

Från och med 2025 kommer det att vara obligatoriskt med personnummer på alla båtklubbsmedlemmar registrerade i BAS. Anledningen är att säkra och förenkla för användarna.

Båtriksdagen 2023 beslutade om att personnummer blir obligatoriskt i BAS från och med 1 januari 2025. Anledningen till detta är att vi behöver stärka den personliga integriteten i BAS. Det har förekommit att olika personer blandats samman i registret men framför allt att en och samma person finns registrerad med olika identiteter i BAS. Detta är inte acceptabelt. Personnummer kommer endast att behandlas av registeradministratörer, medlemmarna kommer inte att kunna se varandras personnummer i BAS.

Det finns flera fördelar med säker identifiering som till exempel koppling mot SPAR eller liknande för automatisk hämtning av adress vid registrering samt central adressuppdatering när personer byter adress. BAS-användare kan också logga in och identifiera sig med bra och enkla appar som till exempel BankID. Men innan vi är där måste vi se till att hjälpas åt med att samla in personnummer så att det inte blir för betungande. Vi är medvetna om att det finns undantag som behöver hanteras som till exempel personer som inte har svenskt personnummer och organisationer som behöver registreras i vissa fall. Det kommer att kunna hanteras innan obligatoriet träder i kraft.

Länk till SBU BAS 

-  Gå till "min sida"

-  Gå till "Begär ändring av uppgifter"

-  Fyll i "Födelsedatum" och till höger om kalendern finns en ruta för de 4 sista siffrorna

-  Tryck på "Spara"

Sen kommer administratören att få godkänna inlagda uppgifter.

Se samtidigt över vad för uppgifter du kan uppdatera


2023-12-07

Tvåtimmarsuttag kommer fungera som vanligt.

Är det milt i slutet på februari kan vi sätta igång elen men är det kallt så väntar vi till det blir mildare. Sista datum för att sätta igång strömmen är 31mars.


2023-12-01

El stängs ner

På grund av missbrukning av el på uppställningsplatserna så kommer man från 1/12 att bryta strömmen på uppställningsplatserna. Detta gäller samtliga uppställningsområden inte bara Kullö. Den som har behov av att ladda batterier under vintern så kommer kommunen erbjuda speciella helger då det finns ström. 


2023-10-08

Två utbildade mätförättare 

Kalmar Båtklubb har tagit viktiga steg för att säkerställa att båtarnas bottenfärger uppfyller miljökraven. Att ha två utbildade personer för att utföra XRF-mätningar är ett bra sätt att kontrollera och övervaka halten av metaller som tenn, koppar, zink och bly i båtarnas bottenfärger. Genom att mäta och följa upp dessa värden kan klubben säkerställa att båtarnas bottenfärger inte överskrider de maximala värden som fastställts av kommunens miljöavdelningen.

Detta är ett viktigt steg för att skydda och bevara den marina miljön, eftersom överskott av dessa metaller kan ha skadliga effekter på ekosystemet. Genom att följa de fastställda gränsvärdena kan klubben bidra till att minska miljöpåverkan och bevara vattenkvaliteten i området.

Det är också viktigt att fortsätta samarbeta med miljöavdelningen och följa eventuella uppdaterade riktlinjer eller regler för maximala metaller i båtbottenfärger som kan införas i framtiden. På så sätt kan Kalmar Båtklubb fortsätta att vara en föregångare när det gäller miljövänliga båtbottenfärger och bevarandet av den marina miljön.


Mätförättare är:

Pelle Hallström & Thomas Mattson

xrf@kalmarbatklubb.se

Läs mer 


Motion till årsmötet 11 november

Enligt våra uppdaterade stadgar ska motion ha inkommit till styrelsen senast 15 september. Gnugga idé- och geniknölarna och skriv. Här finns tips hur man kan skriva.

Så här står det i våra stadgar:

7.3 Förslag till dagordningspunkt eller motion.
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmöte, skall senast den 15 september skriftligen lämna sitt förslag eller motion till styrelsen. Förslag eller motion till annat föreningsmöte lämnas skriftligen till styrelsen fyra veckor innan föreningsmötet. Förslaget eller motionen skall även innehålla en motivering till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.


Nödraketer

Har ni nördraketer som bästföredatum har passerat.

Vid kontakt med Polisen så har vi kommit överens om att vi gör en gemensam insamling i klubbben.

Ni som vill lämna in skickar ett mail till thomas@kalmarbatklubb.se

Ange i mailet hur många ni vill lämna in.

Vi kommer sedan bestämma en dag under hösten då vi samlar ihop dom.


Ensamseglare - signalflagga ett (1)

Nyhet från Holländare och Tyskar denna sommar. Om man hissar signal flagga nr1 på akterstaget betyder det att jag ensamseglar och är tacksam för lite hjälp vid tilläggning mm.

Källa: Segelbåtsfix på FB

Om denna flagga flaggas utan flaggan för en båts ursprungsland, tävlar båten troligen i en regatta och denna banner indikerar i vilken klass båten tävlar. Färger eller andra nummer- eller bokstavsflaggor kan också användas.
Om banderollen flaggas tillsammans med ursprungslandets flagga kan det indikera att yachten seglas solo. Detta är en inofficiell men allmänt uppfattad användning. Jag har också sett det användas när en båt hanteras av två eller flera personer men endast en av dem är (fullständigt) kapabel att hantera båten på grund av att de andra ombord är i ålderdom/ung ålder eller har en invaliditet och oförmögen att hjälpa till.

Källa: Redit.Com


Fototävling 

Vem tar bästa bilden med anknytning till båtlivet?

Är det kanske du som bidrar till nya bilder på vår hemsida. 

Tänk på att om det finns personer med på bilden ska de godkänna offentlig publicering.

Skicka till foto@kalmarbatklubb.se

Vinnaren av bästa bilden kommer delges på årsmötet.


Vi har svaret gällande din bottenfärg!

Läs mer

Viktig information till fritidsbåtägare och besökare i Kalmar södra skärgård!

Läs mer

Ny vädersajt!

http://www.vader.info kan man enkelt jämföra 3 olika

källors väderprognoser.Tipsa om bra båtsajter på internet!

www.upptackbatlivet.se


Har du bra tips om båtlivet, kontakta info@kalmarbatklubb.se